Client Login
Presentation

Alsa Skog AS är ett norskt företag som erbjuder tjänster inom skogsbruk. Länder där vi är aktiva är Norge, Sverige och Rumänien.

 

Vad gör vi?

Röjning, gallring och plantering på beredd mark och i kuperad terräng, och reparera aktiviteter för ytor planterade felaktigt.

Arbetsformerna varierar beroende på kraven på mark och lagen i det land där vi utför arbetet.

De tjänster vi erbjuder våra partners bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och berika karaktären av skogsområden, vilket garanterar en god tillväxt av produktiva skogar – Godt utfört arbete som har synliga fördelar för årtionden.

Vi tror på att bevara skogen som den mest värdefulla arv som vi kan lämna till kommande generationer. Det finns inget arbete mer tillfredsställande, roligt och utmanande än att skydda naturen.

– VD Adrian L. Savu